Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Is een levenstestament voldoende om het instellen van een beschermingsbewind of het uitspreken van een curatele te voorkomen? (Estate Planner Digitaal 2015/9)

LinkedIn
20-08-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Binnen het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat in maart 2011 is gepresenteerd, is het Project ‘Voorkomen van financiële uitbuiting’ één van de actiepunten. Diverse organisaties hebben dit actieplan aangegrepen om hun bijdrage aan de uitvoering daarvan te geven. Voorbeelden hiervan zijn het door de notariële specialistenvereniging EPN geïntroduceerde levenstestament en de door de KNB opgezette publiekscampagne ‘Wie van de drie’, waarin ook het levenstestament centraal staat. In dit artikel gaat de auteur eerst kort in op het levenstestament, beschermingsbewind en curatele. Vervolgens wordt onderzocht of ondanks een levenstestament toch beschermingsbewind wordt ingesteld of curatele wordt uitgesproken. Tot slot geeft de auteur in de conclusie nog een aantal aanbevelingen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin