Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
07-05-2021 - HR 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708
30-04-2021 - Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (30 april 2021)

De Europese Erfrechtverordening en erflaters uit niet-lidstaten: hoe werkt het? (Estate Planner Digitaal 2015/11)

LinkedIn
15-10-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. B.F.P. Lhoëst

Per 17 augustus 2015 is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, de Europese Erfrechtverordening (EEV) van toepassing. Het werkingsgebied van de EEV omvat alle aspecten van het internationaal privaatrecht op het terrein van het erfrecht, te weten de internationale bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen. Het centrale aanknopingspunt in de verwijzingsregels van de EEV is de ‘laatste gewone verblijfplaats van de erflater’. De hoofdregel is dat het gerecht van de lidstaat waar de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats heeft, bevoegd is om uitspraak te doen over de erfopvolging in haar geheel (art. 4 EEV). Ten aanzien van het toepasselijke recht zal de aangewezen rechter in beginsel ook aanknopen bij het recht van de staat van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater (art. 21 EEV). Dit is anders indien de erflater in zijn testament een rechtskeuze heeft uitgebracht ten aanzien van het toepasselijke erfrecht (art. 22 en 83 EEV). In dat geval zal de rechter het door de erflater gekozen recht dienen toe te passen. Een door een rechter van een lidstaat gegeven uitvoerbare gerechtelijke uitspraak inzake de erfopvolging wordt in iedere andere lidstaat erkend zonder dat daartoe een procedure vereist is (art. 39 EEV) en is uitvoerbaar middels een eenvoudige procedure door het indienen van een verzoek tot een verklaring van uitvoerbaarheid aan het gerecht of de bevoegde autoriteit van de lidstaat van tenuitvoerlegging (art. 43 EEV).
Naar aanleiding van het bovenstaande rijst de vraag naar de toepasselijke regels na de invoering van de EEV ten aanzien van nalatenschappen die in één van de lidstaten openvallen en waarbij de erflater niet zijn laatste gewone verblijfplaats in één van de lidstaten heeft. Aan de hand van een casus gaat de auteur in dit artikel nader op deze vraag in.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin