Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het begin en einde van de terbeschikkingstellingsregeling (Estate Planner Digitaal 2015/13)

LinkedIn
17-12-2015 | Categorie: Literatuur

Dr. J.W.J. de Kort

In art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 is de terbeschikkingstellingsregeling opgenomen. Als deze regeling van toepassing is worden de opbrengsten uit de terbeschikkingstelling belast in de inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden. De heffing over dit resultaat vindt plaats tegen het progressieve tarief van box 1. Juist die progressieve heffing maakt dat er sinds de invoering van de terbeschikkingstellingsregeling in 2001 al heel wat geprocedeerd is over de reikwijdte van de regeling. Zo is bijvoorbeeld de vraag op welk tijdstip de terbeschikkingstellingsregeling nu precies begint en eindigt via de jurisprudentie beantwoord. In dit artikel bespreekt de auteur de arresten waaruit blijkt dat deze tijdstippen afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden. Ook blijkt dat soms de feitelijke voorwaarden van art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 doorslaggevend zijn, terwijl in andere gevallen met een beroep op het winstregime de wil van belanghebbende een rol speelt.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin