Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De quasi-wettelijke verdeling over de grens (Estate Planner Digitaal 2015/12)

LinkedIn
17-12-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. M. de L. Monteiro

Met het per 1 januari 2003 geldende erfrecht is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, ofwel de driesterrenexecuteur, geïntroduceerd. Aan deze executeur kan de bevoegdheid worden toegekend, of de last worden opgelegd, over de nalatenschapsgoederen te beschikken en een verdeling tot stand te brengen. Het toekennen van dergelijke verregaande bevoegdheden aan de langstlevende echtgenoot vormt de basis van de quasi-wettelijke verdeling. Over de Nederlandse civielrechtelijke en fiscale gevolgen van deze in de praktijk veelvuldig geadviseerde testamentvariant is vaak geschreven. De internationale effecten zijn daarentegen veel minder belicht. Mede gezien de toepasselijkheid van de Europese Erfrechtverordening per 17 augustus 2015 leek het de auteur zinvol om enkele knelpunten die spelen bij de internationale inpassing van de quasi-wettelijke verdeling voor de praktijk uiteen te zetten.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin