Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Wijzigingen systeem invordering conserverende aanslag: ook van belang bij erven en schenken (Estate Planner Digitaal 2016/1)

LinkedIn
18-02-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. M.G. Eerenstein

In het per 1 januari in werking getreden Belastingplan 2016 is een aantal maatregelen opgenomen die beogen om het zogenoemde emigratielek bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder te dichten. Deze maatregelen hebben betrekking op het niet langer kwijtschelden van de conserverende aanslag na het verstrijken van de zogenoemde tienjaarstermijn en het (gedeeltelijk) invorderen van de conserverende aanslag als er een uitdeling door de vennootschap wordt gedaan (art. 25 lid 8 onder b jo. 26 lid 2 IW 1990). Centraal staat hierbij de invordering van de conserverende aanslag ingeval van emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder, maar de maatregelen hebben ook betrekking op andere situaties waarin een conserverende aanslag is, wordt of zal worden opgelegd, zoals schenking of vererving van aanmerkelijkbelangaandelen aan/door een verkrijger die niet binnenlands belastingplichtig is.
De maatregelen inzake de invordering van de conserverende aanslag hebben betrekking op belastbare feiten die zich hebben voorgedaan na 15 september 2015, 15:15 uur. Voor belastbare feiten die zich vóór deze datum hebben voorgedaan blijft het systeem zoals dat gold tot die datum gelden. Er gelden dus twee systemen naast elkaar. Beide systemen worden in dit artikel door de auteur behandeld.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin