Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Ontwikkelingen rond de legitieme (Estate Planner Digitaal 2016/2)

LinkedIn
18-02-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.W.J. Ebben

Toen de auteur in 2000 in zijn proefschrift de positie van de langstlevende en kinderen in het (toen nog) nieuwe erfrecht beschreef, had hij daarvoor vier (van de twaalf) hoofdstukken nodig. De legitieme was in de literatuur omstreden en de wetgever had de discussie erover slechts omwille van het moment van invoering van het nieuwe Boek 4 BW niet aan willen gaan. De grondige herziening van de regeling stemde de auteur niet erg gerust. De regeling is complexer geworden en de tekst van de bepalingen is, zeker voor leken, weinig toegankelijk. De hele regeling is voer voor juristen. Dat blijkt ook wel uit de recente jurisprudentie. Het aantal procedures rond de legitieme neemt toe. Misschien is nog zorgelijker dat een informele rondvraag onder notarissen leert dat het aantal ontervingen toeneemt. Op sommige kantoren wordt zelfs een sterke toename gesignaleerd. Van een discussie omtrent het bestaansrecht van de legitieme lijkt echter geen sprake. Het instituut lijkt eerder te floreren. Aan de hand van de jurisprudentie van de afgelopen twee jaren bespreekt de auteur in dit artikel een aantal ontwikkelingen rond de legitieme. Voorts beziet hij of daaruit trends zijn af te leiden die voor de praktijk van belang kunnen zijn.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin