Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Kort iets over de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Estate Planner Digitaal 2016/3)

LinkedIn
18-02-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Op 19 september 2011 besliste de Vlaamse Regering om de inning van de registratie- en successierechten met ingang van 1 januari 2015 over te nemen in eigen beheer. Eén en ander was mogelijk gemaakt door de zesde staatshervorming, ingeleid door het Vlinderakkoord onder leiding van oud-premier DiRupo. Deze bevoegdheidsverschuiving naar een eigen Vlaamse belastingdienst vereiste dat de bestaande relevante federale regelgeving werd herschreven en opgenomen in eigen wetgeving. De beslissing van het Vlaams Gewest van 19 september 2011 om de heffingsbevoegdheid van de registratie- en successierechten in eigen hand te nemen, is later bij Decreet van 9 november 2012 bevestigd. Door het Vlaams Decreet van 13 december 2013 werd de Vlaamse Codex Fiscaliteit van kracht en is deze van toepassing met ingang van het belastingjaar 2015. De Vlaamse Codex Fiscaliteit omvat alle belastingen, maar er zijn ook enkele bepalingen die tot de bevoegdheid van de federale regering blijven behoren. Om een volledig overzicht te hebben van de Vlaamse registratierechten dienen ook na 1 januari 2015 zowel de Vlaamse Codex Fiscaliteit als de in stand gebleven federale bepalingen van het Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten te worden geraadpleegd. In dit artikel gaat de auteur in op de structuur van de nieuwe regeling en de relatie tot de federale regelgeving. Tevens bespreekt de auteur een aantal ook voor de Nederlandse praktijk relevante wijzigingen met betrekking tot de heffing van erfbelasting.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin