Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Aansluiting BOR op het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht bij versterf (I) (KWEP 2016/9)

LinkedIn
06-07-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. D. van Geldorp

In dit artikel wordt beschreven hoe de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onder verschillende huwelijksvermogensregimes uitwerkt bij het overlijden van één van de echtgenoten. Eerst beschrijft de auteur de uitgangssituatie en de verschillende huwelijksvermogensregimes die in dit artikel aan de orde komen. Voor wat betreft de verschillende huwelijksvermogensregimes, introduceert zij zes voorbeelden. De auteur maakt vervolgens een onderscheid tussen drie mogelijkheden waardoor het huwelijk kan eindigen. Na een introductie van de uitgangssituatie met de zes verschillende voorbeelden geeft zij kort de essentie van de bedrijfsopvolgingsregeling weer. Hierbij gaat zij in op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij overlijden in de Successiewet en de betalingsfaciliteit in de Invorderingswet. Er wordt niet ingegaan in op de latente inkomstenbelastingclaim en op de mogelijke toepassing van de doorschuiffaciliteit in de Wet IB 2001. Vervolgens komen de zes voorbeelden aan bod en werkt de auteur uit hoe de bedrijfsopvolgingsregeling in elk voorbeeld toegepast wordt. In elk voorbeeld geeft zij de balans van de man en de vrouw tijdens en ná eindigen van het huwelijk weer en bespreekt wat voor invloed een bepaald huwelijksvermogensregime heeft na het eindigen van het huwelijk op de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden. Aan het einde van ieder voorbeeld sluit de auteur af met een schema waaruit blijkt of er in het gegeven voorbeeld een tekort of een overschot aan bedrijfsopvolgingsfaciliteit is.
De eerste drie voorbeelden komen in dit eerste deel van dit artikel aan de orde. In het tweede deel zullen de andere drie voorbeelden aan de orde komen. In dat deel zal de auteur ook in de conclusie aangeven of de bedrijfsopvolgingsregeling in voldoende mate aansluit op het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht bij versterf.

Houdt u zich bezig met bedrijfsopvolging en wilt u voor uw cliënten nauwkeurig het van schenk- en erfbelasting vrijgestelde ondernemingsvermogen kunnen berekenen alsmede de materieel en latent verschuldigde inkomstenbelasting? Maak dan snel kennis met het online rekenprogramma Bedrijfsopvolgingsregeling.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin