Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

De 100%-vrijstelling: aanpassen of afschaffen (I) (WFR 2016/161)

LinkedIn
16-09-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. A.M.A. de Beer en mr. dr. M.J. Hoogeveen

Een verkrijger die krachtens schenking of erfrecht ondernemingsvermogen verkrijgt is daarover schenk- respectievelijk erfbelasting verschuldigd. Om te voorkomen dat de belastingheffing de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt, heeft de wetgever bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het leven geroepen. Deze faciliteiten bestaan uit vrijstellingen en uit uitstel van betalingsregelingen. Bij de invoering van de vrijstelling voor de waarde going concern in 1998 – met terugwerkende kracht naar 1997 – bedroeg de vrijstelling 25%. Dit percentage is door de jaren heen stapsgewijs opgehoogd naar 30, 60 en 75. Bij de herziening van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten met ingang van 2010 werd voorgesteld de vrijstelling verder te verhogen naar 90%. Bij amendement van Cramer c.s. is dit voorstel gewijzigd in die zin dat thans een deel van de verkrijging wordt vrijgesteld tegen 100% en een deel tegen 83%. Het deel dat voor 100% wordt vrijgesteld, is gerelateerd aan de waarde die de verkrijger verkrijgt in de achterliggende objectieve onderneming. Omdat het amendement budgettair neutraal moest zijn, is de verhoging naar 100% gecompenseerd door het restant van de verkrijging vrij te stellen tegen 83% (in plaats dus van de eerder voorgestelde 90%). Het amendement beoogt het mkb-bedrijf meer van de vrijstelling te laten profiteren dan het grootbedrijf. De auteurs kunnen met deze doelstelling instemmen. De wetgeving is echter gecompliceerd te noemen. De Staatssecretaris gaf in 2011 aan met voorstellen te komen tot vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingsregeling op dit punt. Uiteindelijk is daarvan afgezien, omdat de complexe berekening als gevolg van de gedifferentieerde vrijstelling voor de Belastingdienst niet leidt tot onoverkomelijke problemen. In dit uit twee delen bestaande artikelen onderzoeken de auteurs of deze veronderstelling juist is. In dit eerste deel staat de 100%-vrijstelling in de winstsfeer centraal. In het tweede deel zal worden ingezoomd op de problemen die zich in de aanmerkelijkbelangsfeer afspelen.

Houdt u zich bezig met bedrijfsopvolging en wilt u voor uw cliënten nauwkeurig het van schenk- en erfbelasting vrijgestelde ondernemingsvermogen kunnen berekenen alsmede de materieel en latent verschuldigde inkomstenbelasting? Maak dan snel kennis met het online rekenprogramma Bedrijfsopvolgingsregeling.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin