Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Reparatiewetsvoorstel bedrijfsopvolgingsregeling schiet zijn doel voorbij (Estate Planner Digitaal 2016/13)

LinkedIn
21-10-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan het reparatiewetsvoorstel bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) dat naar verwachting met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 van kracht zal worden. Het wetsvoorstel is inmiddels (nagenoeg identiek) opgenomen in de Overige fiscale maatregelen 2017 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Eerst behandelt de auteur het arrest HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:705, waarop dit wetsvoorstel een reactie is en vervolgens de voorgestelde wetswijzigingen. Op de aangevoerde punten ter onderbouwing van de reparatie gaat de auteur uitgebreid in. Enerzijds omdat enkele punten naar haar mening geen hout snijden. Daarnaast omdat de toelichting inzicht geeft in hoe de wetgever, en dus ook de Belastingdienst, de voorwaarden voor toepassing van de BOR interpreteert. Vervolgens geeft de auteur een alternatief aan. Zij sluit af met een conclusie.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin