Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Uitfaseren pensioen in eigen beheer: moet de partner gecompenseerd worden? (Estate Planner Digitaal 2017/1)

LinkedIn
17-02-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. M.G. Eerenstein

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel inzake de uitfasering van pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen gepubliceerd. Eén van de belangrijkste onderdelen daarvan is dat het opbouwen van pensioen in eigen beheer helemaal niet meer mogelijk is en dat het tot en met 2016 opgebouwde pensioen kan worden afgekocht of worden omgezet in een zogenoemde oudedagsverplichting. Het was de bedoeling dat dit wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking zou treden. Net voordat in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gestemd zou worden, heeft de staatssecretaris van Financiën de Eerste Kamer verzocht de stemming over dit wetsvoorstel uit te stellen. De reden daarvoor was dat het mogelijk zou zijn om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. De effecten hiervan wenst de Staatssecretaris nader te onderzoeken. Op 23 januari 2017 is er een novelle verschenen, waarin kort gezegd is opgenomen dat het oorspronkelijke wetsvoorstel het aftrekken van toekomstige indexatie in alle situaties op het moment van afkoop of omzetting al uitsluit. Het streven is nu om de wet per 1 april 2017 in werking te laten treden. De termijn van drie maanden waarin in theorie nog pensioen kan worden opgebouwd loopt dan tot 1 juli 2017. De overige pensioenmaatregelen treden wel met terugwerkende kracht in werking tot en met 1 januari 2017.
Bij afkoop van het pensioen of omzetting in een oudedagsverplichting kan sprake zijn van verlies van aanspraken van de partner van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat de partner voor dit nadeel gecompenseerd dient te worden en dat een redelijke compensatie niet leidt tot een schenking van de partner aan de DGA. In dit artikel gaat de auteur hier nader op in.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin