Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Reactie op “Het levenstestament en zorgbeslissingen” van prof. mr. J. Legemaate in WPNR 2016/7126. Met naschrift van prof. mr. J. Legemaate (WPNR 2017/7138)

LinkedIn
24-03-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. J.H. Oomen

De bijdrage van Legemaate in WPNR 2016/7126, met als kernboodschap dat bemoeienis van een notaris met een wilsverklaring weinig meerwaarde heeft, nodigt volgens de auteur uit tot een reactie. De auteur is het met Legemaate eens over de conclusie dat uit het zelfbeschikkingsrecht van patiënten in de gezondheidszorg voortvloeit dat zij ook zeggenschap moeten kunnen hebben over de inhoud van de zorgverlening nadat zij wilsonbekwaam zijn geworden. Over de waarde van het notariële instrument om dat doel te bereiken, het levenstestament, verschilt de auteur echter van mening met Legemaate.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin