Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Een stiefkind is ook (maar) een kind (Estate Planner Digitaal 2017/7)

LinkedIn
21-08-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. C.B. Baard

Een stiefkind, ook wel voorkind genoemd, is een kind uit een eerdere relatie van de echtgenoot of geregistreerd partner. Door het opvolgende huwelijk (of geregistreerd partnerschap) wordt het kind van de ene partner een stiefkind (aanverwant) van de nieuwe partner. Zoals ouder en kind elkaars eerstegraads bloedverwanten zijn, zo zijn stiefouder en stiefkind elkaars eerstegraads aanverwanten. Bloed- en aanverwantschap zijn begrippen die in het familierecht, het erfrecht en de Successiewet een belangrijke rol spelen. Alleen de in het familierecht als zodanig gedefinieerde bloedverwanten kunnen volgens het erfrecht als wettelijke erfgenamen fungeren, zij het dat er een volgorde geldt, waarbij de ene groep bloedverwanten de andere van vererving uitsluit. Ook de Successiewet sluit voor zowel de heffing van schenk- als erfbelasting aan bij het in het civiele recht geformuleerde begrippenkader, zij het dat fictiebepalingen zijn opgenomen, die het begrip bloedverwantschap in sommige situaties uitbreiden en in andere situaties juist beperken. Hetzelfde kan gezegd worden van het begrip aanverwantschap. Bloed- en aanverwanten zijn letterlijk en figuurlijk van elkaar afhankelijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat wordt in dit artikel door de auteur duidelijk gemaakt.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin