Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

In- of uitsluiten: that’s the question (Estate Planner Digitaal 2017/9)

LinkedIn
19-10-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. P.J.T. van Gompel

Op 1 januari 2018 treedt het wetsvoorstel 33 987 tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking. Eén van de belangrijkste wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht vanaf dat moment is dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Onder meer het voorhuwelijkse vermogen van de echtgenoten en verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking, blijven buiten de gemeenschap van goederen. Nieuw is de mogelijkheid om bij een schenking of making een zogenoemde insluitingsclausule op te nemen. Een dergelijke clausule bewerkstelligt dat de verkrijging juist wél in de gemeenschap van goederen valt. In dit artikel belicht de auteur de gevolgen van de nieuwe wet voor de bekende uitsluitings- en de nieuwe insluitingsclausule. In de praktijk is immers aan de meeste verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking een uitsluitingsclausule verbonden. Ook de wenselijkheid van het nalaten of schenken onder insluitingsclausule komt aan de orde. De auteur bespreekt één en ander zowel vanuit het perspectief van de erflater en schenker als vanuit het perspectief van (aanstaande) echtgenoten.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin