Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De werknemerseis bij schenking van aandelen (Estate Planner Digitaal 2017/11)

LinkedIn
22-12-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. A.M.A. de Beer

Bij vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen is de directeur-grootaandeelhouder aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd over de tegenprestatie verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen. Het schenken van aandelen is eveneens een vervreemding voor de aanmerkelijkbelangregeling. Aangezien in dat geval een tegenprestatie ontbreekt, wordt deze gesteld op de waarde in het economische verkeer van de aandelen (art. 4.22 lid 1 Wet IB 2001). Om de aanmerkelijkbelangheffing niet belemmerend te laten werken in bedrijfsopvolgingssituaties, is een doorschuifregeling in het leven geroepen (art. 4.17a t/m 4.17c Wet IB 2001). Deze bedrijfsopvolgingsregeling is van toepassing bij overgang van aandelen krachtens schenking of erfrecht. Omdat de wetgever uitsluitend reële bedrijfsopvolgingen heeft willen faciliëren moet de vennootschap wel een materiële onderneming drijven (art. 4.17c lid 1 onder a Wet IB 2001). Daarnaast moet de verkrijger ten minste drie jaar in dienstbetrekking zijn geweest bij de vennootschap waarvan de aandelen zijn geschonken (art. 4.17c lid 1 onder d Wet IB 2001). Deze dienstbetrekkings- of werknemerseis staat in dit artikel centraal.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin