Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Op grond van een misverstand geen huwelijkse voorwaarden gemaakt (Estate Planner Digitaal 2018/2)

LinkedIn
15-02-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Voor hen die na 1 januari 2018 in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap aangaan, waarop het Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing is, is, op grond van de met ingang van 1 januari 2018 geldende wettelijke regeling, de hoofdregel dat het vermogen dat elk van de echtgenoten vóór het huwelijk voor 100% alleen bezit, privévermogen van die echtgenoot blijft. Het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk verkrijgen wordt gemeenschappelijk vermogen, dat wil zeggen het vermogen valt in de gemeenschap van goederen. Vermogen dat vóór het huwelijk aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorde valt, los van de grootte van de aandelen van iedere echtgenoot in dit gezamenlijke vermogen, ook in de gemeenschap van goederen. Hebben de echtgenoten gezamenlijk vermogen samen met anderen, bijvoorbeeld samen met een bevriend echtpaar een vakantiehuis, dan zal hun gezamenlijk aandeel in de eigendom van dit vakantiehuis in de gemeenschap van goederen vallen. Erfenissen en schenkingen die een echtgenoot krijgt, vóór of tijdens het huwelijk, blijven onder het nieuwe wettelijk stelsel ook privévermogen van de verkrijgende echtgenoot.
In de media wordt het nieuwe huwelijksgoederenstelsel wel omschreven als dat de echtgenoten standaard onder huwelijkse voorwaarden zullen trouwen. Dit zal bij vele aanstaande echtgenoten de indruk wekken dat zij, voorafgaand aan hun huwelijk, niet meer bij een notaris hoeven langs te gaan om vast te leggen dat er geen gemeenschap van goederen zal ontstaan, zodat zij bijvoorbeeld ieder hun eigen vermogen blijven opbouwen en dat de ene echtgenoot niet wordt belast met de aan de door de andere echtgenoot tijdens het huwelijk te starten onderneming verbonden risico’s. Maar wat nu als de echtgenoten er na hun huwelijk achter komen dat zij eigenlijk helemaal niet onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, maar dat er meer vermogen gemeenschappelijk is dan dat zij voor ogen hadden?

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin