Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Schuivende panelen (Estate Planner Digitaal 2018/11)

LinkedIn
26-10-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.W.J. Ebben

In dit artikel behandelt de auteur het arrest van de Hoge Raad van 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1271, omdat hij meent dat hier een bijzonderheid langskomt die grote gevolgen kan hebben voor de loop van reeds afgewikkelde ouderlijke boedelverdeling-testamenten. Als gevolg van feitelijke omstandigheden en de wijziging daarin (met name de verhuizing van de langstlevende echtgenoot naar een verzorgingstehuis) en de bijbehorende verkoop en levering van de door haar bewoonde woning, vindt hier een nieuwe toetsing plaats van de natuurlijke verbintenis die de erflater in zijn uiterste wil meende naar de langstlevende te hebben. En die toetsing kan dan, naar gelang van de omstandigheden, anders uitpakken. En die vindt bovendien bij de kort geding-rechter plaats die over (het leggen of opheffen van) een beslag moet oordelen. De vraag is of dit juist is en of dit de juiste plaats is om die discussie te voeren.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin