Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verzoeken om toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: wie, wat, waar en wanneer? (FBN 2018/56)

LinkedIn
08-01-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. M.J. Hoogeveen

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de formele vereisten die gelden voor het verzoek om toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (hierna: BOR) in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Die formele vereisten kunnen namelijk per regeling verschillen. In het artikel wordt ervan uitgegaan dat aan de materiële vereisten voor toepassing van de BOR is voldaan. Allereerst komen de formele vereisten voor de doorschuifregeling in geval van een IB-onderneming aan de orde. Van belang is dat het verzoek bij de aangifte van de schenker of erflater geschiedt. Verzoeken kan totdat de aanslag onherroepelijk vaststaat. Maar een verzoek kan niet middels de digitale aangifte worden ingediend, hoe dan wel is niet aangegeven. In geval van schenking van de onderneming bij leven aan meerdere verkrijgers, kan ieder van hen kiezen of ze doorschuiven of niet. In geval van overlijden ontbreekt deze keuze per persoon. Vervolgens komen de formele vereisten van de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer aan de orde. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen schenking aan een werknemer, overlijdenssituaties (bijzondere of algemene titel), turboverdeling en verdeling van een nalatenschap. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de faciliteiten in de schenk- en erfbelasting. Het verzoek voor zowel de vrijstellingen als de betalingsregeling dient bij de aangifte te worden gedaan, gericht aan de inspecteur. Wanneer de verdeling van de gemeenschap en/of nalatenschap binnen twee jaar na het overlijden plaatsvindt, wordt deze voor de BOR gevolgd. Ook hier wordt feitelijk bedoeld: totdat de aanslag onherroepelijk vaststaat. De auteur besteedt aandacht aan wanneer de aanslag onherroepelijk vaststaat. Anders kunnen de faciliteiten alleen nog maar ambtshalve worden verleend. Ook wordt de vraag beantwoord of het verzoek nog kan worden ingediend wanneer de aanslag reeds is betaald.

Houdt u zich bezig met bedrijfsopvolging en wilt u voor uw cliënten nauwkeurig het van schenk- en erfbelasting vrijgestelde ondernemingsvermogen kunnen berekenen alsmede de materieel en latent verschuldigde inkomstenbelasting? Maak dan snel kennis met het nieuwe online rekenprogramma Bedrijfsopvolgingsregeling.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin