Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verkoop van onroerend goed, uitgestelde levering tot na het overlijden van de verkoper en het (voorwaardelijk afstands)legaat (Estate Planner Digitaal 2019/2)

LinkedIn
28-02-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. G.G.B. Boelens

In dit artikel gaat de auteur in op de fiscale behandeling van een (onroerend) goed dat enerzijds door de verkoper verkocht is aan de koper waarbij de levering is uitgesteld tot na het overlijden van de verkoper en dat anderzijds door de verkoper in zijn testament gelegateerd is aan de koper (tegen inbreng van de historische koopsom). Op het moment van overlijden van de erflater/verkoper heeft de legataris/koper twee vorderingsrechten tot overdracht van het gekochte goed: één ten titel van koop en één ten titel van legaat. Met andere woorden: de koper kan de eigendom van dat onroerend goed na overlijden van de erflater krachtens erfrecht of krachtens uitvoering van de koopovereenkomst verkrijgen. In het bijzonder zal in dit verband stilgestaan worden bij een (onroerend) goed dat verkocht is waarbij de levering is uitgesteld tot na het overlijden van de verkoper en het zogeheten voorwaardelijk afstandslegaat.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin