Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Estate planning in het zicht van overlijden (Estate Planner Digitaal 2019/1)

LinkedIn
28-02-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. H.J. de Jonge

Art. 12 lid 1, eerste volzin, SW bepaalt dat al wat binnen 180 dagen aan het overlijden voorafgegaan is geschonken door een erflater, die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde, geacht wordt krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen. De strekking van deze bepaling is voorkomen dat met het oog op het overlijden schenkingen worden gedaan. Op die wijze kan immers worden bereikt dat de verkrijging bij overlijden wordt verdeeld over een verkrijging krachtens schenking en een verkrijging krachtens erfrecht. Dit leidt tot een progressievoordeel en tot toepassing van een dubbele vrijstelling. Hierbij telt de 180ste dag vóór het overlijden overigens ook mee. Het oogmerk van de schenker is niet van belang. Indien hij ten tijde van de schenking in goede gezondheid verkeert en hij onverhoopt binnen 180 dagen overlijdt, is art. 12 SW desalniettemin van toepassing. Hiermee lijkt het niet mogelijk om een belastingvoordeel te behalen met het doen van schenkingen kort vóór het overlijden. Niets is minder waar.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin