Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De verhoogde vrijstelling nader toegelicht (Estate Planner Digitaal 2019/3)

LinkedIn
19-04-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. M.G. Eerenstein

Op 22 december 2018 is het besluit Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing in werking getreden. In dit besluit is een aantal goedkeuringen opgenomen. In dit artikel gaat de auteur nader in op de goedkeuringen voor de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Aan de orde komen de volgende goedkeuringen:

  • wanneer de schenking plaatsvindt op de dag waarop de begiftigde of zijn partner 40 jaar oud wordt, is ook voldaan aan het leeftijdsvereiste;
  • de kwijtschelding van de schuld wordt gelijkgesteld met een schenking van het bedrag waarmee die schuld wordt afgelost. De goedkeuring geldt niet alleen voor een bestaande eigenwoningschuld, maar ook voor de schuld die is aangegaan om een negatief vervreemdingssaldo te financieren;
  • onder voorwaarden wordt de kwijtschelding van (een deel van) de koopsom aangemerkt als een schenking van het bedrag ter zake van de verwerving van de eigen woning. De auteur bespreekt deze voorwaarden en licht deze voor de praktijk toe aan de hand van een voorbeeld;
  • als een woning wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer, kan er een beroep op de toepassing van de vrijstelling worden gedaan, omdat er sprake is van een directe samenhang met de aanschaf van een eigen woning;
  • de vrijstelling geldt onder voorwaarden ook voor een buitenlandse eigen woning die niet in de Nederlandse inkomstenbelasting wordt betrokken;
  • als een eerdere schenking is ontbonden, kan de begiftigde onder voorwaarden voor een latere schenking door dezelfde schenker een hernieuwd beroep op de vrijstelling doen;
  • er geldt onder voorwaarden een goedkeuring voor reeds gedane schenkingen onder een opschortende voorwaarde die nog niet in vervulling is gegaan.

Ook gaat de auteur in op een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland inzake de toepassing van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor verbouwingskosten voorafgaand aan de schenking (ECLI:NL:RBGEL:2019:181). Deze uitspraak heeft betrekking op de eenmalig verhoogde vrijstelling zoals deze gold van 1 oktober 2013 tot en met 1 januari 2014. Op basis van deze uitspraak zou naar de mening van de auteur ook een beroep op de huidige vrijstelling kunnen worden gedaan als er verbouwingskosten zijn betaald voordat de schenking is verkregen. Zij licht dit toe aan de hand van een voorbeeld.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin