Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De omstandigheden van artikel 4 lid 1 AWR (Estate Planner Digitaal 2019/4)

LinkedIn
21-06-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

De fiscale woonplaats van natuurlijke personen wordt volgens art. 4 lid 1 AWR beoordeeld aan de hand van ‘omstandigheden’. Bij deze omstandigheden gaat het om de materiële werkelijkheid, waarbij het aan de rechter is om te beoordelen welke omstandigheden in het individuele geval van belang zijn; de wetgever heeft namelijk geen bijzondere betekenis willen toekennen aan bepaalde categorieën omstandigheden, zoals de sociale of economische binding met een land. Vanwege het feitelijke karakter van de beoordeling is de rechtspraak voornamelijk die van feitenrechters. Dat neemt niet weg dat zo nu en dan procedures waarin de woonplaatsbepaling van art. 4 lid 1 AWR speelt, in cassatie aan de Hoge Raad worden voorgelegd. In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van het vaststellen van de fiscale woonplaats. Daarnaast wordt ingegaan op een procedure waarin de omstandigheden, genoemd in art. 4 lid 1 AWR, zijn gebruikt in het kader van de eigenwoningregeling.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin