Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst? (Estate Planner Digitaal 2019/5)

LinkedIn
21-06-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. L. Stokkel

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (wetsvoorstel 33 987) is een aantal Kamervragen gesteld over het eigenwoningverleden voor de inkomstenbelasting van partners die samen een woning kopen. De Staatssecretaris heeft in een brief van 14 april 2017 antwoord gegeven op deze vragen. Hierbij is gesignaleerd dat er nadelige fiscale gevolgen zijn als één van beide partners al een eigenwoningverleden heeft. Dit geldt voor gehuwden, geregistreerd partners en voor samenwoners. Voor gehuwden en geregistreerd partners geldt dit echter uitsluitend indien ten aanzien van het eigenwoningverleden geen boedelmenging heeft plaatsgevonden. De Staatssecretaris heeft een oplossing voor dit probleem gegeven in een besluit van 30 januari 2018. Toepassing van het besluit zorgt ervoor dat de partners elkaars eigenwoningverleden gaan delen. Een andere mogelijke oplossing is dat de partners een draagplichtovereenkomst sluiten, waarin zij vaststellen in welke verhouding zij intern draagplichtig zijn ten aanzien van de (hypothecaire) geldlening(en) die door hen is/zijn aangegaan ter verwerving en/of verbetering van de woning.
In dit artikel wordt het bovenstaande door de auteur nader toegelicht en uitgewerkt. Steeds wordt uitgegaan van een situatie waarin partners gezamenlijk, ieder voor de onverdeelde helft, een woning in eigendom verkrijgen en gezamenlijk, op basis van hoofdelijke aansprakelijkheid, de geldlening(en) aangaan.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin