Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het eigenwoningverleden: een (on)oplosbaar probleem? (WPNR 2019/7254)

LinkedIn
22-10-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. L. Stokkel

Indien partners samen een woning in eigendom verkrijgen en één van de partners al een eigenwoningverleden heeft, is mogelijk sprake van nadelige fiscale gevolgen doordat een deel van de eigenwoninglening in Box 3 terechtkomt en de verschuldigde rente daardoor niet aftrekbaar is in Box 1. Hiervoor bestaan thans twee mogelijke oplossingen: het delen van elkaars eigenwoningverleden door toepassing van het besluit van de staatssecretaris van 30 januari 2018 of het aangaan van een draagplichtovereenkomst waarin de partners samen vaststellen in welke verhouding zij onderling intern draagplichtig zijn ten aanzien van de (hypothecaire) geldlening(en). In dit artikel wordt het bovenstaande uiteengezet en wordt een suggestie aan de wetgever gedaan dit anders te regelen.
Beide mogelijkheden kennen hun nadelen. Door toepassing van het besluit wordt het eigenwoningverleden onomkeerbaar gedeeld. Met de draagplichtovereenkomst wordt de interne draagplicht gewijzigd, maar dit pakt niet in alle situaties even goed uit. De auteur doet een suggestie aan de wetgever om het ontstane fiscale probleem op te lossen in fiscale wetgeving. Hiervoor zou aangesloten kunnen worden bij art. 2.17 Wet IB 2001. Voor het eigenwoningverleden moet ervoor gekozen kunnen worden dit tijdens het fiscaal partnerschap half/half bij de partners in aanmerking te nemen en bij het einde van het fiscaal partnerschap weer in aanmerking te nemen bij de partner die het betreffende eigenwoningverleden heeft gerealiseerd. Het ongewenste gevolg van het besluit dat de deling van het eigenwoningverleden onomkeerbaar is, wordt hiermee weggenomen. Voor de eenvoud en overzichtelijkheid is het voorstelbaar dat een eenmaal gedane keuze aan het begin van het fiscaal partnerschap wel het gehele fiscaal partnerschap moet worden gevolgd.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7254.

Dit artikel is een bewerking van een eerder artikel van de hand van de auteur gepubliceerd in Estate Planner Digitaal 2019/5. Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin