Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Belgische huwelijksvoordelen en de Vlaamse schenk- en erfbelasting (Estate Planner Digitaal 2020/1)

LinkedIn
27-02-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Huwelijkse voorwaarden kunnen binnen de estate planning een belangrijk instrument zijn om vermogensoverheveling te bewerkstelligen. Dit is zowel in Nederland als in België het geval, maar voor het laatste land vormt het erfrecht mede een belangrijke reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen. De reservataire aanspraak van de kinderen vormt daartoe de aanleiding. In België wordt het huwelijksvermogensrecht (ook) gebruikt om de erfrechtelijke aanspraken van afstammelingen te vermijden. In deze bijdrage gaat de auteur in op enkele hoofdlijnen van het Belgisch versterferfrecht en van het wettelijk huwelijksvermogensrecht. Door middel van al dan niet wettelijk vastgelegde bedingen kan een verkrijging door de langstlevende echtgenoot als huwelijksvoordeel worden aangemerkt. Op dit moment staan hoog in de belangstelling van de Belgische estate planningspraktijk het ‘toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen’ alsmede het ‘beding van aanwas’.
Over de gevolgen van deze bedingen voor respectievelijk de erf- en schenkbelasting heeft de Vlaamse belastingdienst in 2019 standpunten ingenomen. Huwelijksvoordelen maken in Vlaanderen geen deel uit van de belastbare grondslag voor de schenk- of erfbelasting. Uitsluitend in de situatie waarin het motief voor de regeling fiscaal is ingegeven, heeft de Vlaamse belastingdienst de mogelijkheid wegens misbruik het voordeel te herkwalificeren. De hiervoor genoemde bedingen en de fiscale gevolgen worden in het artikel besproken. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de Nederlandse regelingen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin