Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het huwelijk, AOW-pensioen en erfbelasting: een belangenafweging? (Estate Planner Digitaal 2020/2)

LinkedIn
16-04-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. H.J. de Jonge

Het huwelijk (of het geregistreerd partnerschap) wordt wel eens ingezet als ‘estate planningstool’. Door een huwelijk (of een geregistreerd partnerschap) kan de langstlevende echtgenoot de nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot op fiscaal gunstige wijze verkrijgen. Deze instituten hebben echter ook gevolgen voor het ouderdomspensioen ingevolge de AOW. In dit artikel behandelt de auteur enkele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep waaruit blijkt dat het sluiten van een huwelijk doorgaans leidt tot herziening (en tevens kan leiden tot terugvordering) van AOW-pensioen.
Indien een stel met elkaar in het huwelijk treedt, heeft dat in beginsel gevolgen voor hun AOW-pensioen. Waar zij voorheen recht hadden op een AOW-pensioen voor ongehuwden, zal dit herzien worden naar een AOW-pensioen voor gehuwden, tenzij sprake is van een duurzaam gescheiden leven. Uit de in dit artikel behandelende rechtspraak blijkt dat niet snel sprake is van een duurzaam gescheiden leven. Dit wordt niet voor niets ‘een uitzonderingssituatie’ genoemd. Het ingeschreven staan op twee verschillende adressen en het behouden van een financiële zelfstandigheid is niet voldoende om te spreken van een duurzaam gescheiden leven.
Het is voor de estate planner van belang dat hij zich bewust is van de gevolgen van een huwelijk voor het ouderdomspensioen ingevolge de AOW en dat hij zijn cliënten hierover informeert indien zij voornemens zijn om te trouwen en zij reeds de AOW-leeftijd hebben bereikt of deze nadert. Deze informatie kan ongewenste en onvoorziene gevolgen voor partijen voorkomen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin