Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Pas op voor nadelige gevolgen voor de inkomstenbelasting bij een herroepelijke schenking van aanmerkelijkbelangaandelen of bij opname van een tweetrapsbepaling (Estate Planner Digitaal 2020/3)

LinkedIn
16-04-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. M.G. Eerenstein

Sinds 1 januari 2003 is het mogelijk schenkingen te herroepen. De mogelijkheid tot herroeping van de schenking wordt vaak in de akte van schenking opgenomen. Ook wordt in veel akten van schenking een zogenoemde tweetrapsbepaling opgenomen. De mogelijkheid tot herroeping wordt vaak opgenomen om te bereiken dat de schenker desgewenst weer over het geschonken vermogen kan beschikken. Door het opnemen van een tweetrapsbepaling kan worden bereikt dat het geschonken vermogen in de familie blijft. In beide gevallen zijn de gevolgen voor heffing van inkomstenbelasting in geval van schenking van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren niet geheel duidelijk als de schenking wordt herroepen of de aandelen door de verwachter worden verkregen als gevolg van overlijden van de bezwaarde. In dit artikel gaat de auteur hier nader op in. Eerst schetst zij kort de civielrechtelijke aspecten van de herroepelijke schenking en de tweetrapsschenking. Daarna behandelt de auteur voor zowel de schenker als de begiftigde de gevolgen voor heffing van de inkomstenbelasting van de herroeping van een schenking met verbintenisrechtelijke werking, van de herroeping van een schenking met goederenrechtelijke werking en van het intreden van de ontbindende voorwaarde en de daaraan verbonden opschortende voorwaarde van een tweetrapsbepaling.
Naar de mening van de auteur zou ingeval van een ontbinding van een herroepelijke schenking het arrest van de Hoge Raad van 12 september 1990 van toepassing moeten zijn en de ontbinding niet moeten leiden tot heffing van inkomstenbelasting bij de begiftigde. Ingeval van ontbinding van een schenking onder tweetrapsbepaling, zou het arrest naar haar mening niet van toepassing moeten zijn. Zolang hierover echter geen duidelijkheid bestaat, dient hiermee in de adviespraktijk terdege rekening te worden gehouden.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin