Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Alimentatie: de stand van zaken (Estate Planner Digitaal 2020/4)

LinkedIn
19-06-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. L. Stokkel

Per 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. In dit artikel geeft de auteur een overzicht van hetgeen ongewijzigd is gebleven, het ‘oude’ partneralimentatierecht dat nog steeds van toepassing is voor lopende partneralimentatieafspraken en -beschikkingen, en het nieuwe partneralimentatierecht. De gewijzigde wet is van toepassing indien op of na 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding of vaststelling partneralimentatie is ingediend of de alimentatie door partijen onderling is overeengekomen.
Het partneralimentatierecht is ingrijpend veranderd. Toch zijn de wijzigingen minder omvangrijk dan de initiatiefnemers van het oorspronkelijke wetsvoorstel voor ogen hadden. Veel aspecten die verband houden met de vaststelling van partneralimentatie zijn ongewijzigd gebleven. De belangrijkste wijziging is de duur van de partneralimentatie, die is verkort van maximaal twaalf jaar naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Voor de alimentatieplichtige met een hoger inkomen is een belangrijke wijziging, welke wijziging overigens los staat van de Wet herziening partneralimentatie, dat de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie vanaf 2020 in vier jaar tijd afneemt.
Daarnaast bespreekt de auteur de civiele en fiscale aspecten van het huidige kinderalimentatierecht en het wetsvoorstel tot herziening van het kinderalimentatierecht.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

 

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin