Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

(Vergoedings)vorderingen tussen samenwoners (Estate Planner Digitaal 2020/7)

LinkedIn
20-08-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. P.J.T. van Gompel

Partners die gaan samenwonen staan vaak helemaal niet stil bij de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan. Ze kopen een woning (al dan niet op beider naam en mogelijk deels met eigen geld) en betalen in een bepaalde verhouding allerlei voorkomende kosten. Pas bij het einde van hun relatie stellen de ex-partners zich de vraag in hoeverre ze nog iets van de andere partner kunnen vorderen. In het artikel zet de auteur op een rij op welke gronden tussen samenwoners (vergoedings)vorderingen kunnen ontstaan. Meer in het bijzonder besteedt de auteur aandacht aan de volgende drie situaties:

  • een partner investeert eigen geld in de gezamenlijke woning;
  • een partner investeert eigen geld in een woning die eigendom is van de andere partner;
  • een door de partners overeengekomen ver-plichting jaarlijks hun overgespaarde inkomen te verrekenen, wordt niet nagekomen.

Tussen ongehuwde samenwoners kunnen vorderingen ontstaan op basis van een door hen gesloten (stilzwijgende) (samenlevings)overeenkomst, wegens ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling. Een vordering kan ook voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid.
Vervolgens bekijkt de auteur wat bij het einde van een relatie de gevolgen zijn als partners gedurende hun samenwoning eventueel bestaande vorderingen niet schriftelijk vastleggen, met andere woorden: niet goed administreren. Is er dan nog een vordering van de ene partner op de andere partner en kan daarvan nog betaling worden gevraagd? Een tussen samenwoners bestaande vordering verjaart in beginsel na verloop van vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Er is lagere rechtspraak waarin werd geoordeeld dat de verjaringstermijn tussen samenwoners op grond van de redelijkheid en billijkheid wordt verlengd en pas aanvangt bij het einde van de relatie.
Het schriftelijk vastleggen (al dan niet in een samenlevingsovereenkomst) van vorderingen tussen de partners zou discussie moeten voorkomen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin