Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

ANBI – Goed doen steeds beter (Estate Planner Digitaal 2020/6)

LinkedIn
20-08-2020 | Categorie: Literatuur

J.E. van Oostenbrugge MSc

Of het nu gaat om verbetervoorstellen of bouwstenen, de algemeen nut beogende instelling (ANBI) staat steeds in de belangstelling. De geldende wet- en regelgeving rondom de ANBI is voortdurend in beweging. Reden om een overzicht te geven van de recente ontwikkelingen en de verwachtingen voor de toekomst.
De auteur schetst kort het wettelijke kader. Daarna worden de verbetervoorstellen die de staatssecretaris van Financiën in maart 2019 heeft gepubliceerd benoemd. Deze verbetervoorstellen dienen voornamelijk om de ANBI-regeling en de giftenaftrek minder complex en beter uitvoerbaar te maken. Hierbij is ook aandacht voor het mitigeren van het risico op misbruik. Denk hierbij aan het niet langer in aftrek komen van contante giften, het beperken van automatische toekenning ANBI-status aan overheidsinstellingen, de aanscherping van de integriteitstoets voor ANBI’s en het slimme invulveld in het digitale aangifteformulier.
Vervolgens licht de auteur toe hoe invulling wordt gegeven aan een aantal van deze verbetervoorstellen in de Fiscale Verzamelwet 2021. Hopelijk wordt ook aan de overige verbetervoorstellen op niet al te lange termijn uitvoering gegeven. Voornamelijk een verduidelijking van het bestedingscriterium en een handleiding en nadere regels op het gebied van onder meer impactinvesteringen zouden voor de filantropische sector erg welkom zijn.
Ook bespreekt de auteur welke beleidsopties met betrekking tot ANBI’s zijn gepresenteerd door een groep ambtenaren in hun recent verschenen bouwstenennotitie. Deze bouwstenen staan in beginsel los van de verbetervoorstellen. De bedoeling is dat politieke partijen en een volgend kabinet uit deze bouwstenen kunnen kiezen voor een beter en toekomstbestendig belastingstelsel. Er valt echter te constateren dat verreweg de meeste van deze bouwstenen leiden tot een verhoging van belastingdruk. Ook met betrekking tot de giftenaftrek zijn bouw-stenen gepubliceerd die voor schenkers aan ANBI’s niet positief uitwerken.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin