Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Estate Planner Digitaal 2020/8)

LinkedIn
16-10-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. L. Stokkel

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021. De verwachte inwerkingtredingsdatum is opgeschoven naar 1 januari 2022, waarmee ook de naam van de wet is gewijzigd. Het wetsvoorstel vervangt de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. In dit artikel behandelt de auteur het huidige recht en het wetsvoorstel.
De belangrijkste uitgangspunten van het wetsvoorstel zijn:

  • het partnerpensioen dat toekomt aan de ex-partner wordt beperkt tot de huwelijkse periode én gehalveerd;
  • het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en partnerpensioen worden door de ex-partners half/half gedeeld en het gedeelte dat toekomt aan de verdelingsgerechtigde partner wordt geconverteerd in een eigen ouderdomspensioenaanspraak;
  • de conversie wordt automatisch toegepast, tenzij de ex-partners binnen zes maanden na de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand jegens de pensioenuitvoerder aangeven dat zij een afwijkende afspraak hebben gemaakt;
  • de ex-partners kunnen slechts op vier punten wijzigingen ten aanzien van de nieuwe standaardregeling overeenkomen.Verevenen overeenkomstig de huidige wet is geen afwijkingsmogelijkheid.

De wijzigingen die het wetsvoorstel brengt zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) blijft van toepassing op scheidingen die zijn afgerond vóór de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Voor adviseurs is het derhalve van belang om kennis te hebben van zowel het huidige recht, als van het wetsvoorstel.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin