Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
22-05-2023 - Hof Arnhem-Leeuwarden 16 mei 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4183
22-05-2023 - Conclusie A-G Wattel 26 april 2023, ECLI:NL:PHR:2023:461

De 180-dagenregeling en de verrekening van schenk- en erfbelasting (Estate Planner Digitaal 2020/10)

LinkedIn
17-12-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Een van de fictiebepalingen in de Successiewet is die van de zogenoemde 180-dagenregeling van art. 12 lid 1 SW. De wetgever heeft met deze regeling beoogd te voorkomen dat erfbelasting wordt ontgaan door kort voor het overlijden schenkingen te doen. Ingevolge art. 7 lid 2 SW wordt de schenkbelasting die is verschuldigd over de waarde van een verkrijging die als fictieve erfrechtelijke verkrijging wordt aangemerkt, met de daarover verschuldigde erfbelasting verrekend. Over de wijze van verrekening van schenkbelasting met erfbelasting heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. De Hoge Raad heeft op 3 april 2020 beslist dat de evenredigheidsmethode moet worden gevolgd, en daarmee ligt vast wat er in de tekst van art. 7 lid 2 SW moet worden gelezen. Hof Amsterdam heeft in zijn arrest van 25 juni 2020 een nuancering op de verrekenmethode van art. 7 lid 2 SW aangebracht met betrekking tot het voorwaardelijk vrijgesteld ondernemingsvermogen. Deze nuancering kan onder omstandigheden ook van belang zijn voor de eenmalig verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin