Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verdelingsaspecten (II) (Estate Planner Digitaal 2021/2)

LinkedIn
19-02-2021 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. B.E. Reinhartz

Nadat in het najaar van 2010 door Stollenwerck een artikel voor Estate Planner Digitaal is geschreven met de titel ‘Verdelingsaspecten’, leek het de auteur in de eerste dagen van het jaar 2021 een mooi moment om daarop een vervolg te schrijven, waarin zij nader ingaat op enkele ontwikkelingen in de jurisprudentie inzake verdeling sindsdien. In dit artikel wordt om te beginnen nader gekeken naar twee arresten van de Hoge Raad uit 2017 over de verzwijging van art. 3:194 lid 2 BW, een thema dat ook al in de bijdrage van Stollenwerck ‘acte de présence’ gaf. Ook een uitspraak van Rechtbank Gelderland is in dit kader het vermelden waard.
Een volgend thema is de vraag wanneer er nu precies sprake is van een verdeling; een onderwerp dat ook van belang is voor de peildatum voor de waarde van de te verdelen goederen. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad en in navolging daarvan de lagere rechtspraak volgt dat partijen overeenstemming moeten hebben bereikt over wie wat krijgt en tegen welke waarde. Deze overeenstemming kan eventueel ook stilzwijgend tot stand. Dit is ook relevant in het kader van de vraag of partijen nog een verdeling bij de rechter kunnen vorderen op grond van art. 3:185 BW. Zijn de litigieuze goederen immers al verdeeld, dan is er geen rol voor de rechter meer weggelegd.
Tot slot komt de heikele vraag aan de orde: moet er nog een levering volgen als de rechter de verdeling heeft vastgesteld of is degene aan wie het goed wordt toebedeeld, alleen daardoor al enig eigenaar geworden van het hem toebedeelde goed?

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/2.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin