Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verknocht aan de open CV (Estate Planner Digitaal 2021/1)

LinkedIn
19-02-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. A. van Maurik

De open commanditaire vennootschap (OCV) heeft het afgelopen decennium sterk aan populariteit gewonnen als instrument om privacy te creëren voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Daarnaast wordt de OCV inmiddels ook geadviseerd als middel om box 3-vastgoed zonder overdrachtsbelasting te herstructureren met het oog op het wetsvoorstel Excessief Lenen. Nu de OCV in deze context meestal wordt geïnitieerd door fiscalisten, ligt het gevaar op de loer dat men daarbij onvoldoende oog heeft voor de civielrechtelijke aspecten. Zijn er civiele aspecten van de CV waar men vanuit fiscale optiek wellicht onvoldoende aandacht voor heeft? In dit artikel gaat de auteur in op de vraag in hoeverre het aandeel van een in de wettelijke gemeenschap  gehuwde commanditaire vennoot in een besloten respectievelijk open CV bijzonder verknocht is en de mogelijke fiscale gevolgen daarvan binnen de genoemde anonimiserings- en vastgoedstructuren met een CV.
Met name voor het aandeel van de commandiet in een open CV is het volgens de auteur onduidelijk wanneer sprake is van verknochtheid en wanneer niet. Bij gebreke aan een heersende leer is zij voor dit artikel van de veronderstelling uitgegaan dat het ontstaan van bijzondere verknochtheid afhankelijk is van de toetredings- en vervangingsbepaling in de CV-overeenkomst. In die veronderstelling komt de auteur tot de merkwaardige conclusie dat de verknochtheidsdoctrine potentieel tot een onbedoelde en in haar optiek ook nadrukkelijk ongewenste afrekening van de aanmerkelijkbelangclaim bij de anonimiseringsstructuur respectievelijk heffing van overdrachtsbelasting bij de vastgoedstructuur kan leiden. Dergelijke gevolgen of de onzekerheid daarover, zijn vanzelfsprekend onwenselijk. Het verdient dan ook aanbeveling om op dit punt duidelijkheid te scheppen bij de nadere aanvullingen op het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen. Tot dat moment blijft waakzaamheid geboden bij de implementatie van dergelijke CV-structuren.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin