Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Verknocht aan de open CV (Estate Planner Digitaal 2021/1)

LinkedIn
19-02-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. A. van Maurik

De open commanditaire vennootschap (OCV) heeft het afgelopen decennium sterk aan populariteit gewonnen als instrument om privacy te creëren voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Daarnaast wordt de OCV inmiddels ook geadviseerd als middel om box 3-vastgoed zonder overdrachtsbelasting te herstructureren met het oog op het wetsvoorstel Excessief Lenen. Nu de OCV in deze context meestal wordt geïnitieerd door fiscalisten, ligt het gevaar op de loer dat men daarbij onvoldoende oog heeft voor de civielrechtelijke aspecten. Zijn er civiele aspecten van de CV waar men vanuit fiscale optiek wellicht onvoldoende aandacht voor heeft? In dit artikel gaat de auteur in op de vraag in hoeverre het aandeel van een in de wettelijke gemeenschap  gehuwde commanditaire vennoot in een besloten respectievelijk open CV bijzonder verknocht is en de mogelijke fiscale gevolgen daarvan binnen de genoemde anonimiserings- en vastgoedstructuren met een CV.
Met name voor het aandeel van de commandiet in een open CV is het volgens de auteur onduidelijk wanneer sprake is van verknochtheid en wanneer niet. Bij gebreke aan een heersende leer is zij voor dit artikel van de veronderstelling uitgegaan dat het ontstaan van bijzondere verknochtheid afhankelijk is van de toetredings- en vervangingsbepaling in de CV-overeenkomst. In die veronderstelling komt de auteur tot de merkwaardige conclusie dat de verknochtheidsdoctrine potentieel tot een onbedoelde en in haar optiek ook nadrukkelijk ongewenste afrekening van de aanmerkelijkbelangclaim bij de anonimiseringsstructuur respectievelijk heffing van overdrachtsbelasting bij de vastgoedstructuur kan leiden. Dergelijke gevolgen of de onzekerheid daarover, zijn vanzelfsprekend onwenselijk. Het verdient dan ook aanbeveling om op dit punt duidelijkheid te scheppen bij de nadere aanvullingen op het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen. Tot dat moment blijft waakzaamheid geboden bij de implementatie van dergelijke CV-structuren.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin