Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Generatiewonen, civiel en fiscaal nader bekeken (Estate Planner Digitaal 2021/6)

LinkedIn
17-06-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. E.J. Kosters

Er zijn verschillende woonvormen denkbaar voor ouders en kinderen, als ouders langer zelfstandig willen blijven wonen in de nabijheid en met (extra) hulp van een (of meer) kind(eren). Eén van die woonvormen is dat een ouder en kind op één perceel wonen, de zogenoemde Generatiewoning (in de vorm van een ‘Kangaroewoning’: wonen in één gebouw, of in de vorm van een ‘Mantelzorgwoning’:  wonen in twee aparte gebouwen op één perceel). Daarbij zijn verschillende scenario’s denkbaar. In dit artikel behandelt de auteur zowel de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke aspecten wat betreft generatiewonen. De eigendomsverkrijging en titels waaronder ofwel een ouder ofwel een kind in een woning woonachtig is, kunnen verschillend zijn. Zowel de titel als ook de volgorde waarin gebruiks- of eigendomsrechten verkregen worden, zijn daarbij van belang en kunnen verschillende fiscale gevolgen hebben voor betrokkenen.
De volgende scenario's komen aan de orde:

  • verticale splitsing;
  • horizontale splitsing, in de vorm van appartementsrechten, een coöperatieve flatexploitatievereniging of een opstalrecht;
  • gemeenschappelijke eigendom;
  • recht van gebruik en bewoning, en
  • huur.

Als een ouder en een kind willen kiezen voor de Generatiewoning, dan is het hen aan te bevelen reeds in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met een notaris en fiscalist om de civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen van de Generatiewoning te bespreken.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/6.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin