Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De onzakelijke lening (Estate Planner Digitaal 2021/7)

LinkedIn
19-08-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen

In de praktijk komt het verstrekken van leningen in familieverband veel voor. Het is gebruikelijk dat daarbij wordt gewezen op het belang van zakelijke condities. Toch heerst er nog veel fiscale onduidelijkheid. Wat zijn bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van een zakelijke lening onder onzakelijke condities of van een onzakelijke lening? Gezien de onduidelijkheid, de diverse discussies in de literatuur en de recent verschenen uitspraak van Rechtbank Gelderland van 6 november 2020 verdient dit onderwerp opnieuw aandacht.
In het artikel komen eerst de diverse kwalificaties met betrekking tot leningen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting aan de orde en behandelt de auteur tevens de historie van de onzakelijke lening. Daarna bespreekt zij het begrip schenking als ook de omvang en het moment waarop de schenking plaatsvindt. Wanneer sprake is van een onzakelijke lening blijft de invulling van fiscale behandeling niet eenduidig. Dat maakt dat de rechtbank voor de beoordeling van de besproken casus een breed scala aan inzichten had, die leiden tot verschillende uitkomsten, om tot een oordeel te komen. In het artikel volgt een uiteenzetting van de casus die onderwerp was van de rechtbankuitspraak gevolgd door  de standpunten van de belastingplichtige, Belastingdienst en de rechtbank. Deze worden door de auteur van commentaar voorzien en ook alternatieve zienswijzen passeren de revue.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/7.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin