Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Cryptovermogen: een virtuele realiteit in de fiscaliteit (deel 1) (Estate Planner Digitaal 2021/9)

LinkedIn
19-08-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik en mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

De impact van cryptovermogen en de toepassing van blockchaintechnologie zijn ongekend. De enorme waardeontwikkeling én het grillige koersverloop van cryptovermogen maken dat de fiscale behandeling van dit type vermogen steeds meer financiële impact heeft.
Allereerst komen in dit artikel de kenmerken van cryptovermogen aan de orde op basis waarvan de vraag hoe cryptovermogen vermogens- en goederenrechtelijk geduid kan worden wordt beantwoord. Vervolgens behandelen de auteurs de fiscale kaders van cryptovermogen voor de inkomstenbelasting alsmede de mogelijkheden en aandachtspunten om cryptovermogen fiscaal optimaal te structureren.
Met de opkomst van cryptovermogen zijn er diverse onduidelijkheden in de bestaande wetgeving ontstaan, zowel fiscaal, civiel als op het gebied van jaarrekeningenrecht. Ten aanzien van de fiscale onduidelijkheden voor de Wet inkomstenbelasting 2001 kunnen op basis van interpretatie bepaalde conclusies prima verdedigd worden, maar de wetgever doet er goed aan expliciet een standpunt in te nemen over de behandeling van cryptocurrency in het fiscale stelsel. In een volgende bijdrage zullen de auteurs ingaan op de civiele en fiscale aspecten die spelen bij het overdragen van cryptovermogen krachtens schenking of bij vererving.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/9.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin