Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Aangaan beperkte gemeenschap van goederen in huwelijkse voorwaarden geen schenking (Estate Planner Digitaal 2021/8)

LinkedIn
19-08-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. P.J.T. van Gompel

Op 7 mei 2021 heeft de Hoge Raad een voor de estate planningspraktijk belangrijke uitspraak gedaan. In deze zaak ging het om de vraag of het aangaan van een beperkte gemeenschap van goederen bij aanvang van het huwelijk waarbij de echtgenoten een ongelijke inbreng hebben, een belastbare schenking tussen de echtgenoten is. In dit artikel bespreekt de auteur het betreffende arrest vanuit civielrechtelijk perspectief. Daartoe geeft zij eerst kort de uitspraak van de Hoge Raad weer en besteedt zij tevens aandacht aan het juridische karakter van de en/of-rekening. Vervolgens wordt de uitspraak van de Hoge Raad met het arrest van de Hoge Raad van 28 januari 1959 vergeleken, waarin geoordeeld werd dat bij overgang van koude uitsluiting naar algehele gemeenschap van goederen geen sprake is van een schenking. Daarna neemt de auteur het begrip gift van art. 7:186 lid 2 BW onder de loep. De elementen van het civiele gift begrip zoals opgenomen in dat artikel past zij toe op het aangaan van een beperkte gemeenschap van bankrekening, alsmede op huwelijkse voorwaarden waarbij een beperkte gemeenschap van woning wordt ingevoerd en op huwelijkse voorwaarden die een finaal verrekenbeding met betrekking tot één vermogensbestanddeel bevatten. Bij het vaststellen of sprake is van een voltooide vermogensverschuiving zal de samenstelling van de beperkte gemeenschap van goederen van belang zijn, in het bijzonder ook of daartoe schulden kunnen behoren. Gezien de aard van de huwelijksgemeenschap zal bij het aangaan van een beperkte gemeenschap van goederen in de meeste gevallen niet worden voldaan aan de voorwaarden voor het constateren van een schenking. Bij het aangaan van een finaal verrekenbeding dat ziet op één vermogensbestanddeel kan dat anders liggen. Afhankelijk van de formulering van het finaal verrekenbeding kan wel sprake zijn van een schenking.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/8.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin