Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Erflater heeft zijn vermogen langdurig uitgeleend. Wie betaalt de rekening? De ervende of de onterfde kinderen? (Estate Planner Digitaal 2021/10)

LinkedIn
21-10-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. G.A. Tuinstra

Het erfrecht kent een uitgebalanceerd systeem om schuldeisers van de nalatenschap te beschermen tegen een erflater die hun belangen heeft ondermijnd. Iedere schuldeiser moet het zijne krijgen, voor zover mogelijk althans en in beginsel zonder uitstel. In twee recente casus voor Hof Den Haag heeft de (bejaarde en alleenstaande) erflater het lot van zijn schuldeisers getart door langdurig geld uit te lenen. In beide gevallen heeft een ouder zijn vermogen langdurig uitgeleend, terwijl na overlijden schulden aan de (deels onterfde) kinderen voldaan moeten worden.
Beneficiair aanvaarden is in het algemeen een goed advies. Niet alleen bij (mogelijk) insolvente nalatenschappen. De samenstelling van een solvente nalatenschap kan ook een goede reden zijn om beneficiair te aanvaarden.
Wie betaalt de rekening van het liquiditeitsprobleem? Biedt het langdurig uitlenen van vermogen planningskansen voor de ouder die bepaalde kinderen op achterstand wil zetten? Aan Boek 4 BW zijn argumenten te ontlenen ter bescherming van (bepaalde) schuldeisers, welke door de auteur worden besproken.
Gelet op een recent arrest van de Hoge Raad kan een notaris niet zonder meer zorgeloos meewerken aan de selectieve behandeling door ouders van kinderen als schuldeisers.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/10.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin