Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Ondernemingsvermogen in de BOR (Estate Planner Digitaal 2021/11)

LinkedIn
21-10-2021 | Categorie: Literatuur

J.E. van Oostenbrugge MSc

De bedrijfopvolgingsregeling (BOR) is van groot belang voor Nederlandse familiebedrijven en de continuïteit daarvan. Eén van de vereisten voor de toepassing van de BOR is dat sprake dient te zijn van vermogen dat behoort tot een materiële onderneming. De kwalificatie ‘ondernemingsvermogen’, in tegenstelling tot ‘beleggingsvermogen’, kan bij schenkingen van ouders aan kinderen het verschil maken tussen een effectieve belastingdruk van 3,4% (volledig BOR) tot maximaal 46,9% (geen BOR) over de waarde economisch verkeer van het overgedragen vermogen. Dit ondernemingsbegrip is daarom voortdurend onderwerp van discussie, zo getuigen de vele rechtszaken die hierover worden gevoerd.
Na een algemene inleiding gaat de auteur in op het begrip ondernemingsvermogen. Hierbij ligt de nadruk op het begrip ondernemingsvermogen in het kader van projectontwikkeling en de verhuur van onroerende zaken, dit naar aanleiding van een recent door de Hoge Raad gewezen arrest in dit kader. Een ander vereiste van de BOR is de bezitstermijn, waarover vorig jaar interessante jurisprudentie verscheen. Hiervoor is van belang of sprake is van één of meerdere objectieve ondernemingen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/11.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin