Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Misbruik van omstandigheden bij het doen van een schenking (Estate Planner Digitaal 2021/12)

LinkedIn
16-12-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. H.J. de Jonge

Een schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. Een schenking die door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen, is vernietigbaar. Art. 7:176 BW keert de bewijslast om: indien een schenker een door hem gedane schenking wil vernietigen op grond van misbruik van omstandigheden en feiten stelt waaruit misbruik van omstandigheden volgt, ligt de bewijslast dat daarvan geen sprake is geweest bij de begiftigde. De bescherming die art. 7:176 BW de schenker geeft is maatschappelijk gewenst vanuit het perspectief van ouderenmishandeling. Financieel misbruik is een vorm van ouderenmishandeling. In dit artikel wordt art. 7:176 BW aan een nadere beschouwing onderworpen. De Hoge Raad heeft door de jaren heen enkele belangrijke arresten over deze bepaling gewezen. De auteur beschrijft voorts hoe in lagere, recente rechtspraak met deze bepaling wordt omgegaan, hetgeen resulteert in enkele adviezen voor de notariële praktijk.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/12.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin