Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Cryptovermogen: een virtuele realiteit in de fiscaliteit (deel 2) (Estate Planner Digitaal 2021/13)

LinkedIn
16-12-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik en mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

De impact van cryptovermogen en de toepassing van blockchaintechnologie zijn ongekend. De enorme waardeontwikkeling én het grillige koersverloop van cryptovermogen leiden ertoe dat de fiscale behandeling van dit type vermogen steeds meer financiële impact heeft. In dit artikel behandelen de auteurs de fiscale kaders van cryptovermogen voor de schenk- en erfbelasting en gaan zij in op de mogelijkheden om effectief grip op (de overdracht van) het cryptovermogen te kunnen houden.
Cryptovermogen is nog niet ingebed in de Successiewet. Bij het schenken of vererven van cryptovermogen zijn enkele aspecten nog niet volledig uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld waar het cryptovermogen zich bevindt, hoe het cryptovermogen wordt gewaardeerd, of de eenmalig verhoogde vrijstellingen van toepassing kunnen zijn en of van de kunstregeling gebruik kan worden gemaakt.
Een door schenkers vaak gestelde vraag is wat de mogelijkheden zijn om bij én na schenking grip te houden op het te schenken vermogen. Indien een schenker deze wens uit, is het belangrijk om helder te krijgen waar deze controle uit dient te bestaan. Daarbij valt te denken aan behoud van inkomen na de schenking, zeggenschap over het geschonken vermogen of sturing geven wie het vermogen in de toekomst (na de schenker) verkrijgt. Al naar gelang de wensen kan het behoud van zeggenschap en/of inkomen door de schenker een tijdelijk of (meer) permanent karakter hebben. Er zijn daarvoor verschillende juridische technieken voorhanden.
Het kan voorts bij cryptovermogen lastig zijn een juridische controletechniek praktisch vorm te geven. Om de gewenste en juridisch overeengekomen controle te kunnen effectueren, dient het recht op het verplaatsen van de cryptocurrencies hierbij aan te sluiten. De verschillende juridische en technische mogelijkheden komen in het artikel aan bod.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/13.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin