Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Kwijtschelden of overnemen van schulden een schenking? (Estate Planner Digitaal 2022/1)

LinkedIn
17-02-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Op 17 september 2021 antwoordde Staatssecretaris Van Huffelen (ministerie van Financiën) op Kamervragen van de heren Mulder (PVV) en Grinwis (Christen Unie) dat het kwijtschelden van publieke schulden of het overnemen van private schulden door de overheid geen belastbare schenking is.  De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 1 juli 2021. De vragen hadden tevens betrekking op het kwijtschelden van schulden door een familielid of een buurman. Het antwoord daarop luidde anders: in beginsel is in die situatie sprake van een belaste schenking.
In dit artikel gaat de auteur in op het kwijtschelden of overnemen van schulden, met als aanleiding de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De daarbinnen bestaande regelingen worden voor een goed begrip kort uiteengezet. Vervolgens komen niet alleen de situatie tussen overheid en belastingplichtige aan bod, maar ook op het eerste oog onzakelijke afspraken tussen particulieren, zoals een familielid van de schuldenaar die een schuld voldoet of een afwijkende verdeling van de hersteluitkering tussen (ex-)partners. Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre deze afspraken en betalingen vanuit civiel- en fiscaalrechtelijk oogpunt als gift kunnen worden aangemerkt.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2022/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin