Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

“De ODV gaat over op de erfgenamen”, een derdenbeding of niet? (Estate Planner Digitaal 2022/4)

LinkedIn
21-04-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. A. van Maurik

Menig DGA heeft zijn PEB een aantal jaren geleden omgezet in een ODV. Art. 38p lid 3 Wet LB 1964 bepaalt dat de termijnen uitgekeerd moeten worden aan de erfgenamen van de DGA. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan wordt de ODV zogezegd ‘onzuiver’. Dat leidt in de eerste plaats tot de heffing van loonbelasting en revisierente bij de (overleden) DGA, maar brengt ook met zich dat de verkrijging van de ODV-aanspraak niet is vrijgesteld van erfbelasting. Het CAP heeft twee Handreikingen gepubliceerd waarin diverse praktijkvragen en -situaties worden behandeld met betrekking tot de ODV-aanspraak en overlijden. Uit deze Handreikingen volgt dat ‘overgaan op de erfgenamen’ op twee manieren kan plaatsvinden. Of door vererving van de aanspraak op grond van het wettelijk dan wel testamentair erfrecht of door het aanwijzen van een begunstigde in de ODV-overeenkomst (derdenbeding).
Indien in de ODV-overeenkomst niets wordt bepaald over de situatie van overlijden, valt de ODV-aanspraak van de DGA in diens nalatenschap en zal de aanspraak krachtens erfrecht overgaan. In het gros van de ODV-overeenkomsten is echter wel iets opgenomen over de situatie van overlijden van de genieter en aan wie de termijnen in dat geval toekomen. Zo'n bepaling kan als derdenbeding kwalificeren. Indien men zich niet bewust is van de aanwezigheid van een derdenbeding in de ODV-overeenkomst kan dit verstrekkende gevolgen hebben, zowel in fiscale als in civielrechtelijke zin. Niet alleen wordt de ODV bij overlijden mogelijk onzuiver, maar ook kan het derdenbeding ertoe leiden dat de ODV-termijnen bij overlijden niet op de door de DGA gewenste erfgenaam overgaan. In dit artikel laat de auteur aan de hand van een aantal veelvoorkomende bepalingen zien hoe het derdenbeding zich mogelijk als een wolf in schaapskleren in veel ODV-overeenkomsten heeft genesteld. Om deze reden verdient het de nadrukkelijke aanbeveling om ODV-overeenkomsten die een regeling bevatten voor de situatie van overlijden van de DGA, opnieuw onder de loep te nemen. Ingeval van twijfel luidt het advies: herroep het potentiële derdenbeding en pas de ODV-overeenkomst aan via een addendum.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2022/4.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin