Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Erfrechtelijke geldvorderingen: meer dan alleen een papieren kwestie! (Estate Planner Digitaal 2022/6)

LinkedIn
18-08-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. P.J.T. van Gompel

Door het overlijden kunnen erfrechtelijke geldvorderingen van kinderen op de langstlevende partner van hun overleden ouder ontstaan. In het verleden waren dergelijke vorderingen vaak alleen een papieren kwestie. Meestal waren de kinderen die bij het overlijden van hun ouder een vordering op de langstlevende partner hadden geërfd ook de erfgenamen van die langstlevende partner, te weten hun andere ouder. Met het toenemende aantal tweede huwelijken en samengestelde gezinnen is dit niet altijd meer het geval. Voorts zorgen uiterste wilsbeschikkingen van de langstlevende ouder, waarin vermogen aan een nieuwe partner wordt nagelaten of waarin één of meer kinderen worden onterfd, er steeds vaker voor dat de vorderingen na het overlijden van de langstlevende ouder wel betekenis krijgen. Ook tijdens leven van de langstlevende ouder kan dit het geval zijn, bijvoorbeeld als de vorderingen opeisbaar worden.
In dit artikel bespreekt de auteur het belang van het in kaart brengen van bestaande erfrechtelijke vorderingen bij advisering in het kader van estate planning of de afwikkeling van de nalatenschap van de langstlevende partner. Eerst zet zij enkele veel voorkomende erfrechtelijke vorderingen op een rij. Daarbij besteedt de auteur aandacht aan de opeisbaarheid van de vorderingen en de rente die krachtens de wet of het testament over de vorderingen verschuldigd kan zijn. Ook verjaring van de vorderingen komt aan de orde. Tot slot wordt de positie van kinderen als schuldeiser van hun langstlevende ouder bekeken.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2022/6.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin