Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

De toekomst van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen – nieuwe perspectieven (Estate Planner Digitaal 2022/7)

LinkedIn
18-08-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de fiscale bedrijfopvolgingsfaciliteiten geëvalueerd. Op 24 mei 2022 heeft zij de uitkomsten gedeeld in een rapport met vier bijlagen (hierna: CPB-rapport). Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën onderzocht in hoeverre de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting doeltreffend, noodzakelijk en doelmatig zijn. Staatssecretaris Vijlbrief heeft in het vorige kabinet aangegeven dat de uitkomsten worden meegenomen bij een eventuele herziening van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De conclusies van het CPB kunnen derhalve grote gevolgen hebben. In de voorjaarsnota 2022 is aangegeven dat het kabinet de Kamer op Prinsjesdag zal informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Als een duveltje uit een doosje kwam echter daags na publicatie van het CPB-rapport het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en SP met voorstellen voor versobering van de BOR. Dit lag al langer op de plank, maar de partijen lijken te hebben gewacht op het CPB-rapport.
In dit artikel gaat de auteur in op de conclusies en aanbevelingen van het CPB en op het initiatiefwetsvoorstel. Zij licht eerst toe welke faciliteiten door het CPB zijn beoordeeld. Ook staat de auteur kort stil bij evaluaties van de BOR in het verleden. Bij het CPB-rapport is een overzicht gevoegd met daarin een notitie van de Belastingdienst over de knelpunten die zij ervaren bij de uitvoering van de faciliteiten. De auteur gaat kort in op enkele knelpunten die in de bijlage zijn genoemd. Vervolgens geeft zij haar visie op het rapport. Een korte bespreking van de voorstellen van de oppositie volgt daarna. De auteur sluit af met haar toekomstverwachtingen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2022/7.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin