Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De toekomst van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen – nieuwe perspectieven (Estate Planner Digitaal 2022/7)

LinkedIn
18-08-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de fiscale bedrijfopvolgingsfaciliteiten geëvalueerd. Op 24 mei 2022 heeft zij de uitkomsten gedeeld in een rapport met vier bijlagen (hierna: CPB-rapport). Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën onderzocht in hoeverre de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting doeltreffend, noodzakelijk en doelmatig zijn. Staatssecretaris Vijlbrief heeft in het vorige kabinet aangegeven dat de uitkomsten worden meegenomen bij een eventuele herziening van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De conclusies van het CPB kunnen derhalve grote gevolgen hebben. In de voorjaarsnota 2022 is aangegeven dat het kabinet de Kamer op Prinsjesdag zal informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Als een duveltje uit een doosje kwam echter daags na publicatie van het CPB-rapport het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en SP met voorstellen voor versobering van de BOR. Dit lag al langer op de plank, maar de partijen lijken te hebben gewacht op het CPB-rapport.
In dit artikel gaat de auteur in op de conclusies en aanbevelingen van het CPB en op het initiatiefwetsvoorstel. Zij licht eerst toe welke faciliteiten door het CPB zijn beoordeeld. Ook staat de auteur kort stil bij evaluaties van de BOR in het verleden. Bij het CPB-rapport is een overzicht gevoegd met daarin een notitie van de Belastingdienst over de knelpunten die zij ervaren bij de uitvoering van de faciliteiten. De auteur gaat kort in op enkele knelpunten die in de bijlage zijn genoemd. Vervolgens geeft zij haar visie op het rapport. Een korte bespreking van de voorstellen van de oppositie volgt daarna. De auteur sluit af met haar toekomstverwachtingen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2022/7.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin