Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Fiscale wijzigingen 2022 (FBN 2022/1)

LinkedIn
01-03-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. F.A.M. Schoenmaker

In dit artikel staat een overzicht van de voor de notariële praktijk relevante fiscale cijfers en wetswijzigingen die onlangs in werking zijn getreden:

  • de zogenoemde tabelcorrectiefactor voor het jaar 2022 is 1,3%;
  • de tarieven en vrijstellingen in de Successiewet zijn gewijzigd, klik hier voor een overzicht;
  • per 1 januari 2022 moeten notarissen meer gegevens opnemen in het elektronisch aangiftebericht voor de overdrachtsbelasting;
  • om de praktijk de gelegenheid te geven tijdig rekening te houden met de nieuwe woningwaardegrens voor de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt deze een jaar van tevoren bekendgemaakt. Aangegeven is inmiddels dat de nieuwe woningwaardegrens per 1 januari 2023 zal worden verhoogd van € 400.000 tot € 440.000. Voor het jaar 2022 blijft de woningwaardegrens € 400.000;
  • per 1 januari 2022 geldt er een vrijstelling van overdrachtsbelasting als een woning wordt terugverkregen uit hoofde van een verkoopregulerend beding dat aan een natuurlijk persoon was opgelegd toen deze de woning verkreeg;
  • per 1 januari 2022 is ten aanzien van de startersvrijstelling en het verlaagde tarief een regeling opgenomen als sprake is van onvoorziene omstandigheden die zich voordoen tussen het moment van totstandkoming van de koopovereenkomst en de levering van de woning;
  • door aanpassing van de antimisbruikregeling per 1 januari 2022 is beoogd om een aantal onduidelijkheden weg te nemen. Daarnaast is de antimisbruikbepaling zodanig gewijzigd dat deze niet langer van toepassing kan zijn op verkrijgingen door rechtsopvolgers krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht van de persoon die de startersvrijstelling heeft toegepast;
  • de gewijzgde tarieven e.d. van box 1 van de inkomstenbelasting zijn opgenomen, de tarieven voor box 2 en 3 zijn niet gewijzigd;
  • per 1 januari 2022 is de eigenwoningregeling gewijzigd. Vanaf dat moment geldt dat als partners waarbij geen sprake is van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen samen voldoende rekening houden met de EWR van een of beide partners, zij toch voor het volledige bedrag van de eigenwoningschuld renteaftrek krijgen. Vanaf 1 januari 2022 geldt dat alleen nog bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen de EWR die al bestond voor het ontstaan van die huwelijksgemeenschap bij helfte over beide partners wordt verdeeld. Daarnaast vervalt een EWR bij overlijden van een belastingplichtige. Vanaf 1 januari 2022 geldt dat als partners samen voldoende rekening houden met de aflossingsstand van een of beide partners, zij toch voor het volledige bedrag van de EWS renteaftrek krijgen. Vanaf 1 januari 2022 blijft een aflossingsstand van de partner bij wie deze is ontstaan. Vanaf 1 januari 2022 mogen partners bij oversluiten de BEWS van één of beide partners naar rato van ieders aandeel in de nieuwe hypotheek inzetten.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2022/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin