Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Defiscalisering in de Wet IB 2001 met ingang van 1 januari 2012 (Estate Planner Digitaal 2011/13)

LinkedIn
16-12-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. C.J.M. Martens

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012 is de uitbreiding van art. 5.4 Wet IB 2001 opgenomen. Onder het artikel, zoals dat tot 1 januari 2012 luidt, worden de geldvorderingen en de daartegenover staande schulden die ontstaan krachtens een verdeling waarbij alle goederen worden toegedeeld aan de langstlevende ouder voor de heffing van de inkomstenbelasting in box 3 genegeerd. Vanaf 1 januari 2012 is de regeling uitgebreider. In alle gevallen waarin op grond van een testament of van een verdeling van een nalatenschap een situatie ontstaat die materieel voldoende vergelijkbaar is met het wettelijk erfrecht, zal de defiscalisering gelden. In deze bijdrage bespreekt de auteur de regeling zoals die met ingang van 1 januari 2012 zal luiden en die ook zal zien op nalatenschappen die zijn opengevallen vóór 1 januari 2012. Een overgangsregeling is er immers niet.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin