Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
07-05-2021 - HR 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708
30-04-2021 - Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (30 april 2021)

Studiedag Actualiteiten estate planning


Op donderdag 27 mei 2021 organiseert Estate Planning College de Studiedag Actualiteiten estate planning.

Tijdens de Studiedag Actualiteiten estate planning komen vijf belangrijke actuele onderwerpen voor de praktijk aan de orde:

 1. Wijzigingen in de overdrachtsbelasting
  De wijzigingen in de overdrachtsbelasting komen tijdens deze studiedag uitgebreid aan de orde. Kopers van 18 tot 35 jaar die in de woning gaan wonen, betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning met een waarde van minder dan € 400.000. Andere kopers die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. Om de vrijstelling te bemachtigen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Welke aandachtspunten spelen er in de praktijk en tegen welke problemen kunt u aanlopen?
 2. Wetsvoorstel excessief lenen
  Afgelopen zomer is het wetsvoorstel excessief lenen bij de Tweede Kamer ingediend. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2023. Het wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat een DGA meer dan € 500.000 leent bij de eigen BV. Indien de schuld van de DGA bij de eigen BV hoger is dan € 500.000, dan wordt het meerdere ineens belast in box 2. Deze maatregel ziet ook op leningen die kinderen en de partner hebben bij de BV van de DGA. Onder voorwaarden geldt er een uitzondering voor box 1-eigenwoningschulden. De situaties waarbij u als estate planner in uw praktijk de gevolgen van de voorgestelde maatregelen kunt ondervinden, komen tijdens deze studiedag aan de orde.
 3. Wetsvoorstel pensioendeling bij scheiding 2022
  Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 zal na het doorlopen van het wetgevingsproces op 1 januari 2022 in werking treden. Het wetsvoorstel vervangt de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). De wijzigingen die het wetsvoorstel brengt zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De Wvps blijft van toepassing op scheidingen die zijn afgerond vóór de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Voor adviseurs is het derhalve van belang om kennis te hebben van zowel het huidige recht, als van het wetsvoorstel.
 4. Consultatie-wetsvoorstel Open CV en OFGR
  Op 29 maart 2021 is het conceptwetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ ter consultatie aangeboden op het internet. De voorgestelde wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben voor internationaal opererende ondernemingen, maar ook voor particuliere beleggers (denk aan het familiefonds) en DGA’s. De situaties waarbij u als estate planner in uw praktijk de gevolgen van de voorgestelde maatregelen kunt ondervinden, komen tijdens deze studiedag aan de orde.
 5. ODV en Handreiking schenking
  Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft in samenwerking met de Kennisgroep Successiewet van de Belastingdienst een handreiking opgesteld waarin diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van een schenking als gevolg van het prijsgeven van pensioen in het kader van het uitfaseren in eigen beheer worden behandeld. Bij PEB-uitfasering kan er, als gevolg van prijsgeven, sprake zijn van een vermogensverschuiving tussen aandeelhouder(s) en de pensioengerechtigde en/of tussen (ex-)partners onderling. Voor adviseurs is het van belang te weten wanneer volgens het CAP sprake is van een schenking.

De Studiedag Actualiteiten estate planning richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Studiedag Actualiteiten estate planning is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden. 

De Studiedag Actualiteiten estate planning vindt in hybride vorm plaats van 10.30 uur tot 17.30 uur. De ontvangst is vanaf 10.00 uur.
U kunt vooraf zelf bepalen of u fysiek aan de opleidingsdag deelneemt (bij Hotel van der Valk Tiel) of online (via Zoom). In de cursuszaal worden alle richtlijnen zoals voorgeschreven door het RIVM in acht genomen. Bij klachten blijft u thuis en neemt u online deel. In geval van online deelname kunt u via een livestream de docent volgen en via chat en/of audio-verbinding uw eventuele vragen stellen.
Let op: bij aanmelding voor deze studiedag na 5 mei 2021 volgt u de cursus in principe online. De cursisten die zich voor die datum reeds hadden ingeschreven, hebben met voorrang de mogelijkheid te kiezen of zij fysiek of online deelnemen. Afhankelijk van het aantal fysieke deelnemers wordt aan cursisten, die zich later hebben aangemeld, zomogelijk en op volgorde van inschrijving de mogelijkheid gegeven alsnog voor fysieke deelname te kiezen.

Docenten
Mr. dr. Gerard Staats
Werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs, als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen
Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 6
EPN: 6
RB: 6

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiedag Actualiteiten estate planning bedraagt € 600,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiedag Actualiteiten estate planning kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin