Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
03-01-2022 - [verholpen] Foutmelding bij indienen aangifte schenkbelasting
01-01-2022 - Wijziging Algemene Opleidingsvoorwaarden

Studiedag Actualiteiten estate planning


Op donderdag 21 april 2022 organiseert Estate Planning College de Studiedag Actualiteiten estate planning.

Tijdens de Studiedag Actualiteiten estate planning komen actuele onderwerpen voor de praktijk aan de orde, zoals (onder voorbehoud van ontwikkelingen in jurisprudentie of wetgeving):

 • Ontwikkelingen in de overdrachtsbelasting
  De ontwikkelingen in de overdrachtsbelasting komen tijdens deze studiedag uitgebreid aan de orde. Kopers van 18 tot 35 jaar die in de woning gaan wonen, betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning met een waarde van minder dan € 400.000. Andere kopers die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers betalen 8% en in de toekomst zelfs 9%. Om de vrijstelling te bemachtigen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Welke aandachtspunten spelen er in de praktijk en tegen welke problemen kunt u aanlopen?
 • Wetsvoorstel excessief lenen
  De beoogde inwerkingtreding is volgens het coalitieakkoord 1 januari 2023. Het wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat een DGA meer dan € 700.000 leent bij de eigen BV. Indien de schuld van de DGA bij de eigen BV hoger is dan € 700.000, dan wordt het meerdere ineens belast in box 2. Deze maatregel ziet ook op leningen die kinderen en de partner hebben bij de BV van de DGA. Onder voorwaarden geldt er een uitzondering voor box 1-eigenwoningschulden. De situaties waarbij u als estate planner in uw praktijk de gevolgen van de voorgestelde maatregelen kunt ondervinden, komen tijdens deze studiedag aan de orde.
 • Wetsvoorstel pensioendeling bij scheiding 2022
  Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 zou na het doorlopen van het wetgevingsproces op 1 juli 2022 in werking moeten treden. Er worden echter in andere wetsvoorstellen ook regelingen voorgesteld die samenhangen met het wetsvoorstel WPS 2022. Het is dus de vraag of het wetsvoorstel spoedig wordt behandeld. Het wetsvoorstel vervangt de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). De wijzigingen die het wetsvoorstel brengt zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De Wvps blijft van toepassing op scheidingen die zijn afgerond vóór de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Voor adviseurs is het derhalve van belang om kennis te hebben van zowel het huidige recht, als van het wetsvoorstel.
 • Consultatie-wetsvoorstel Open CV (en OFGR)
  Op 29 maart 2021 is het conceptwetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ ter consultatie aangeboden op het internet. Inmiddels is bekend geworden dat het wetsvoorstel niet op Prinsjesdag 2021 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend maar pas in de winter van 2021/2022 en is het deel over de OFGR uit het wetsvoorstel gehaald. De situaties waarbij u als estate planner in uw praktijk de gevolgen van de voorgestelde maatregelen kunt ondervinden, komen tijdens deze studiedag aan de orde.
 • De ODV in de praktijk
  Met de uitfasering van het pensioen in eigen beheer is de Oudedagsverplichting (ODV) een nieuwe vorm van een oudedagsvoorziening geworden. Hierop zijn specifieke regels van toepassing. Zo heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP)  in samenwerking met de Kennisgroep Successiewet van de Belastingdienst een handreiking opgesteld waarin diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van een schenking als gevolg van het prijsgeven van pensioen in het kader van het uitfaseren in eigen beheer worden behandeld. Er kon namelijk  sprake zijn van een vermogensverschuiving tussen aandeelhouder(s) en de pensioengerechtigde en/of tussen (ex-)partners onderling. Voor adviseurs is het van belang te weten wanneer volgens het CAP sprake is van een schenking. Daarnaast hebben we in de praktijk de nodige ervaring opgebouwd met de ODV met andere onderwerpen (denk aan overdracht, oprenting, enz.).
 • Cryptovermogen
  De impact van cryptovermogen en de toepassing van blockchaintechnologie zijn ongekend. De enorme waardeontwikkeling én het grillige koersverloop van cryptovermogen leiden ertoe dat de fiscale behandeling van dit type vermogen steeds meer financiële impact heeft. Wat zijn de kenmerken van cryptovermogen? Wat zijn de fiscale kaders van cryptovermogen voor de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Wat zijn de mogelijkheden en aandachtspunten om cryptovermogen fiscaal optimaal te structureren en om effectief grip op (de overdracht van) het cryptovermogen te kunnen houden.

De Studiedag Actualiteiten estate planning richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Studiedag Actualiteiten estate planning is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden. 

De Studiedag Actualiteiten estate planning start om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00 uur) en duurt tot 20:30 uurLet op: in verband met eventuele maatregelen omtrent het Coronavirus kunnen wij ervoor kiezen zonodig de betreffende opleidingsdag eerder te starten om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur) en te eindigen om 17.00 uur. Wij verzoeken u vriendelijk hier in uw agenda rekening mee te houden.

Docenten
Mr. dr. Gerard Staats
Werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs, als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen
Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 6
EPN: 6
RB: 6
EPN: 6
NOB: 6 (na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 6 (na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 6 (na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen)
SOMN: 6 (op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan *5 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiedag Actualiteiten estate planning bedraagt € 608,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiedag Actualiteiten estate planning kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin