Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
14-01-2021 - Mr. Cees Baard met pensioen
14-01-2021 - Papieren aangiften erfbelasting (bij overlijdens vóór 2019)

Studiedag Actualiteiten estate planning


Op dinsdag 6 april 2021 organiseert Estate Planning College de Studiedag Actualiteiten estate planning.

Tijdens de Studiedag Actualiteiten estate planning komen drie belangrijke actuele onderwerpen voor de praktijk aan de orde:

 1. Wetsvoorstel excessief lenen
  Afgelopen zomer is het wetsvoorstel excessief lenen bij de Tweede Kamer ingediend. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2023. Het wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat een DGA meer dan € 500.000 leent bij de eigen BV. Indien de schuld van de DGA bij de eigen BV hoger is dan € 500.000, dan wordt het meerdere ineens belast in box 2. Deze maatregel ziet ook op leningen die kinderen en de partner hebben bij de BV van de DGA. Onder voorwaarden geldt er een uitzondering voor box 1-eigenwoningschulden. De situaties waarbij u als estate planner in uw praktijk de gevolgen van de voorgestelde maatregelen kunt ondervinden, komen tijdens deze studiedag aan de orde.
 2. Wijzigingen in de overdrachtsbelasting
  De wijzigingen in de overdrachtsbelasting komen tijdens deze studiedag uitgebreid aan de orde. Kopers van 18 tot 35 jaar die in de woning gaan wonen, betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning met een waarde van minder dan € 400.000. Andere kopers die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. Om de vrijstelling te bemachtigen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Welke aandachtspunten spelen er in de praktijk en tegen welke problemen kunt u aanlopen?
  Daarnaast gaat de verschuldigde overdrachtsbelasting bij de verkrijging van niet-woningen per 1 januari 2021 omhoog van 6% naar 7%. Het belang van het onderscheid en de afbakening tussen woningen en niet-woningen neemt hierdoor alleen maar toe.
 3. Wetsvoorstel pensioendeling bij scheiding 2022
  Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 zal na het doorlopen van het wetgevingsproces op 1 januari 2022 in werking treden. Het wetsvoorstel vervangt de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). De wijzigingen die het wetsvoorstel brengt zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De Wvps blijft van toepassing op scheidingen die zijn afgerond vóór de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Voor adviseurs is het derhalve van belang om kennis te hebben van zowel het huidige recht, als van het wetsvoorstel.

De Studiedag Actualiteiten estate planning richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Studiedag Actualiteiten estate planning is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden. 

De Studiedag Actualiteiten estate planning start om 13:30 uur en duurt tot 20:30 uur.

Docenten
Mr. dr. Gerard Staats
Werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs, als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen
Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 6
EPN: 6
RB: 6

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiedag Actualiteiten estate planning bedraagt € 600,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiedag Actualiteiten estate planning kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin