Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Studiedag Actualiteiten estate planning


Op donderdag 2 februari 2023 organiseert Estate Planning College de Studiedag Actualiteiten estate planning.

Tijdens de Studiedag Actualiteiten estate planning komen actuele onderwerpen voor de praktijk aan de orde (onder voorbehoud van ontwikkelingen in jurisprudentie of wetgeving), zoals bijvoorbeeld:

 • Ontwikkelingen in de overdrachtsbelasting
  Kopers van 18 tot 35 jaar die in de woning gaan wonen, betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning met een waarde van minder dan € 400.000 (2023 waarschijnlijk € 440.000). Andere kopers die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers betalen 8% en in de toekomst zelfs 10,1%. Welke aandachtspunten spelen er in de praktijk en tegen welke problemen kunt u aanlopen?
 • Wetsvoorstel excessief lenen
  De beoogde inwerkingtreding is volgens het coalitieakkoord 1 januari 2023. Het wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat een DGA meer dan € 700.000 leent bij de eigen BV. Indien de schuld van de DGA bij de eigen BV hoger is dan € 700.000, dan wordt het meerdere ineens belast in box 2. Deze maatregel ziet ook op leningen die kinderen en de partner hebben bij de BV van de DGA. Onder voorwaarden geldt er een uitzondering voor box 1-eigenwoningschulden. In welke situaties kunt u als estate planner in uw praktijk de gevolgen van de voorgestelde maatregelen ondervinden?
 • Wetsvoorstel pensioendeling bij scheiding 2027
  Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding zou na het doorlopen van het wetgevingsproces op 1 juli 2022 in werking treden. Er worden echter in andere wetsvoorstellen ook regelingen voorgesteld die samenhangen met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel vervangt de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). De wijzigingen die het wetsvoorstel brengt zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De Wvps blijft van toepassing op scheidingen die zijn afgerond vóór de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Voor adviseurs is het derhalve van belang om kennis te hebben van zowel het huidige recht, als van het wetsvoorstel.
 • Initiatiefwetsvoorstel aanpassingen in box 2 en bedrijfsopvolgingsregelingen
  Op 7 juni 2022 hebben een aantal Tweede Kamerleden een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel richt zich op belastingheffing in box 2 en op de fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolgingen. De wijzigingen die de initiatiefnemers voorstellen zijn ingrijpend voor alle houders van een aanmerkelijk belang.
 • Box 3 Inkomstenbelasting
  Op kerstavond van 2021 kwam de Hoge Raad met oordeel dat het huidige box 3- stelsel in strijd is met het eigendomsrecht en discriminatieverbod van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Vanaf nu dient de box 3-heffing zo veel mogelijk aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement. De regering heeft onlangs een voorstel gedaan hoe de nieuwe regels eruit zouden moeten gaan zien.
 • De ODV in de praktijk
  Met de uitfasering van het pensioen in eigen beheer is de Oudedagsverplichting (ODV) een nieuwe vorm van een oudedagsvoorziening geworden. Hierop zijn specifieke regels van toepassing. Daarnaast is er in de praktijk de nodige ervaring opgebouwd met de ODV met diverse onderwerpen (denk aan overdracht, oprenting, enz.).
 • Cryptovermogen
  De impact van cryptovermogen en de toepassing van blockchaintechnologie zijn ongekend. De enorme waardeontwikkeling én het grillige koersverloop van cryptovermogen leiden ertoe dat de fiscale behandeling van dit type vermogen steeds meer financiële impact heeft. Wat zijn de kenmerken van cryptovermogen? Wat zijn de fiscale kaders van cryptovermogen voor de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Wat zijn de mogelijkheden en aandachtspunten om cryptovermogen fiscaal optimaal te structureren en om effectief grip op (de overdracht van) het cryptovermogen te kunnen houden.
 • Overige ontwikkelingen in wetgeving, besluitvorming en jurisprudentie

De Studiedag Actualiteiten estate planning richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Studiedag Actualiteiten estate planning is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden. 

De Studiedag Actualiteiten estate planning start om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00 uur) en duurt tot 20:30 uur.

Docenten
Mr. dr. Gerard Staats
Werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs, als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen
Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 6
EPN: 6
RB: 6
EPN: 6
NOB: 6
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 6
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 6
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen)
SOMN: 6
(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan *5 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiedag Actualiteiten estate planning bedraagt € 632,00 excl. btw per persoon.
Let op: de credits van het jaar 2022 kunnen niet gebruikt worden voor deze studiedag.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiedag Actualiteiten estate planning kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin