Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Nieuwe EU-verordeningen: gevolgen voor de internationale schenk- en erfbelasting (Estate Planner Digitaal 2013/06)

LinkedIn
20-06-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. M. de L. Monteiro

In Estate Planner Digitaal 2012/09 heeft Lhoëst in haar artikel ‘Recente en toekomstige ontwikkelingen in het internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht; is er iets nieuws onder de zon?’ toekomstige regelgeving dienaangaande in de Europese Unie geschetst. Daarnaast is in de literatuur uitgebreid aandacht besteed aan de toekomstige Europese Huwelijksvermogensrechtverordening en de Europese Erfrechtverordening die op 17 augustus 2015 in werking zal treden. Op erf- en schenkbelastinggebied heeft de Europese Commissie op 15 december 2011 oplossingen aangedragen voor de problematiek van de grensoverschrijdende erfbelasting. In de door de Europese Commissie uitgebrachte documenten is niet ingegaan op de komende EU-verordeningen. In dit artikel gaat de auteur na of, en zo ja in hoeverre, de nieuwe internationaal privaatrechtelijke vertrekpunten nog een dispariteit in de schenk- en/of erfbelastingheffing tot gevolg hebben dan wel de huidige dispariteiten wegnemen of dempen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin